Εταιρικό σχήμα

 • Η InteRed είναι μια ΜΚΟ που ειδικεύεται στην εκπαίδευση και την ισότητα των φύλων. Έχει υπάρξει από το 1992 προωθώντας μια μετασχηματιστική εκπαίδευση που δημιουργεί ενεργή και αφοσιωμένη συμμετοχή υπέρ της δικαιοσύνης, της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

  Η InteRed συνεργάζεται με άτομα και οργανισμούς από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς, ειδικά με εκείνα των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται περισσότερο: μειονεκτούντα παιδιά, γυναίκες, αγροτικές κοινότητες, αυτόχθονες πληθυσμοί.

  Η InteRed εργάζεται σε 11 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας όπου έχει 11 εδαφικές αντιπροσωπείες και μια ευρεία κοινωνική βάση εταίρων, δωρητών και εθελοντών.

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Είμαστε μια NGDO που προωθείται από την Teresian Association που έχει δεσμευτεί για μια μεταμορφωτική εκπαίδευση, η οποία δημιουργεί την ενεργό και αφοσιωμένη συμμετοχή όλων υπέρ της δικαιοσύνης, της ισότητας των φύλων και της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
  ΟΡΑΜΑ: Ένας οργανισμός που προωθεί εκπαιδευτικές διαδικασίες για προσωπικές και συλλογικές αλλαγές υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της φροντίδας των ανθρώπων και της φύσης, ανοιχτός στη συμμετοχή και τον διάλογο με ομάδες και άτομα από διαφορετικές χώρες.
  ΑΞΙΕΣ: Προωθούμε και θέλουμε να ζήσουμε αξίες όπως η συνοχή, η φροντίδα των ανθρώπων και του πλανήτη, η ισότητα, η συνυπευθυνότητα, η συμμετοχή, η αλληλεγγύη και η διαφάνεια στις ενέργειές μας

 • Η CESIE είναι ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών που εδρεύει στο Παλέρμο της Σικελίας. Ιδρύθηκε το 2001, εμπνευσμένο από το έργο και τις θεωρίες του κοινωνιολόγου, ακτιβιστή και εκπαιδευτικού Danilo Dolci (1924-1997).

  Η αποστολή μας είναι να προωθήσουμε την εκπαιδευτική καινοτομία, τη συμμετοχή και την ανάπτυξη.

  Το σύνθημα της CESIE, ο κόσμος είναι ένα μόνο πλάσμα, εκφράζει τη φιλοσοφία για την οποία λειτουργεί ο οργανισμός: ένταξη και ισότητα για όλους.

  Το CESIE είναι δομημένο σε 6 κύριες ενότητες:

  Ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα: ενίσχυση της προόδου, βιώσιμη και υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία στα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας
  Δικαιώματα και δικαιοσύνη: προώθηση της ισότητας, προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων, πρόληψη και ανάπτυξη απαντήσεων στη βία και τις διακρίσεις
  Ενήλικες: αναβάθμιση της δια βίου μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενίσχυση καινοτόμων πρακτικών και ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων για ενήλικες
  Μετανάστευση: ανάπτυξη αποτελεσματικών και χωρίς αποκλεισμούς προσεγγίσεων για αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες
  Σχολείο: βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στη σχολική εκπαίδευση
  Νεολαία: ενίσχυση της ενεργού ιθαγένειας, της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της κινητικότητας των νέων.

 • KMOP – Το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την Αθήνα, Ελλάδα, με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική ένταξη και την έρευνα πολιτικής. Επικεντρώνεται στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των ανθρώπων, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και στη στήριξη της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μια ποικιλία καινοτόμων εργαλείων, προγραμμάτων και πολιτικών. Παράλληλα με την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η εξειδίκευση του KMOP σχετίζεται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της απασχόλησης, της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής οικονομίας.

 • Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρογνωμοσύνη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ηλεκτρονική μάθηση. Συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Διεθνές Συμβούλιο Εκπαιδευτικών Μέσων. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολλά έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη ικανοτήτων και προγραμματισμού στην εκπαίδευση και την ΕΕΚ, την υποστήριξη των νέων, την εκπαίδευση ενηλίκων, τους αλφαβητισμούς, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων. Ένα από τα βασικά μας πλεονεκτήματα είναι η ικανότητά μας να σχεδιάζουμε προσεκτικά, να εφαρμόζουμε, να εκτελούμε και να αξιολογούμε έργα σε διάφορα πλαίσια.

 • Η Südwind είναι μια ανεξάρτητη αυστριακή οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για περισσότερα από 40 χρόνια, η Südwind υποστηρίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας και τη βιώσιμη παγκόσμια ανάπτυξη. Μέσω της εκπαιδευτικής εργασίας, των δημοσίων σχέσεων και της εκστρατείας, η Südwind αντιμετωπίζει τις παγκόσμιες σχέσεις και τις κοινωνικές τους επιπτώσεις. Με δημόσιες εκστρατείες, ευαισθητοποίηση και μέσω εκπαιδευτικών εργασιών, η Südwind έχει δεσμευτεί για έναν πιο ίσο κόσμο και μια καλή ζωή για όλους. Η Südwind υπήρξε μακροχρόνιο μέλος της αυστριακής πλατφόρμας για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και της Αυστριακής Συμμαχίας για τη Δικαιοσύνη για το Κλίμα.

  Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2019-1-EL01-KA202-062953]Privacy Policy