Σχετικά με το έργο

 • Η ένταξη των μεταναστών μαθητών/τριων στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα αποτελεί προτεραιότητα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλές προκλήσεις σε αυτό το θέμα.

  Το έργο FEINAMC επικεντρώνεται στη διάδοση και την αναβάθμιση των καλών πρακτικών (το πρόγραμμα mentor/mentee και το εργαλείο αξιολόγησης της προηγούμενης μάθησης) για την προώθηση της ένταξης νεοαφιχθέντων μεταναστών παιδιών στα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα στην Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Το έργο στοχεύει σε:

  • Εκπαιδευτικοί και διευθυντές/τριες σχολείων
  • Μέντορες (μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
  • Μαθητευόμενοι (μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Το έργο στοχεύει στη διάδοση και την ενίσχυση καλών πρακτικών για την προώθηση της ένταξης νεοαφιχθέντων μεταναστών παιδιών στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα.

  Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

  • Διάδοση και κλιμάκωση καλών πρακτικών (το πρόγραμμα mentor/mentee και το εργαλείο αξιολόγησης της προηγούμενης μάθησης) για την προώθηση της ένταξης των νεοαφιχθέντων μεταναστών παιδιών στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Υποστήριξη της ένταξης των νεοαφιχθέντων μεταναστών σε καλή ποιότητα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των γνώσεων και της επικύρωσης της προηγούμενης μάθησης
 • Εργαλείο αξιολόγησης προηγούμενης μάθησης (3.3)

  Διαβάστε περισσότερα

  Κατευθυντήριες γραμμές για σχολεία (5.2) και εκπαιδευτικούς για την προώθηση της ένταξης των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών (4.3)

  Διαπολιτισμικη Καθοδηγηση Συνομηλικων Αναθεώρηση Συμπερίληψης

  Συστάσεις πολιτικής για την ένταξη νεοαφιχθέντων μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα (5.4)

  Συστάσεις πολιτικής

  Διάχυση στα ΜΜΕ (6.4)

  Φυλλάδιο (CY) Φυλλάδιο (GR)
 • Το έργο θα προσαρμόσει τις καλές πρακτικές (το πρόγραμμα mentor/mentee και το εργαλείο αξιολόγησης της προηγούμενης μάθησης) για να εγγυηθεί τη διάδοσή τους και την αναβάθμιση τους αναπτύσσοντας διάφορες δραστηριότητες.

  Το έργο βασίζεται στις ακόλουθες μεθοδολογίες, οι οποίες είναι η βάση που υποστηρίζει τις δύο καλές πρακτικές που παρουσιάζονται από το έργο, το πρόγραμμα καθοδήγησης και το εργαλείο εκτίμησης της προηγούμενης μάθησης:

  • Μεθοδολογία συνεργατικής μάθησης
  • Μεθοδολογία διδασκαλίας από ομοτίμους
  • Μεθοδολογία καθοδήγησης
  • Μεθοδολογία αξιολόγησης προηγούμενης μάθησης με βάση την εικόνα
  • Οδηγώντας τα σχολεία στην κοινωνική ένταξη.

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2019-1-EL01-KA202-062953]Privacy Policy