• Αρχική

Διάχυση και κλιμάκωση καλών πρακτικών για την προώθηση της εκπαιδευτικής συμπερίληψης των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών

Σχετικά με το έργο

Η ένταξη των μεταναστών μαθητών/τριων στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα αποτελεί προτεραιότητα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλές προκλήσεις σε αυτό το θέμα.

Το έργο FEINAMC επικεντρώνεται στη διάδοση και την αναβάθμιση των καλών πρακτικών (το πρόγραμμα mentor/mentee και το εργαλείο αξιολόγησης της προηγούμενης μάθησης) για την προώθηση της ένταξης νεοαφιχθέντων μεταναστών παιδιών στα επίσημα εκπαιδευτικά συστήματα στην Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία και στην Ευρώπη Ενωση.

Σκοποί και στόχοι

Αποτελέσματα

Μεθοδολογία

Νέα

Ενημερωτικό δελτιό 4

Ενημερωτικό δελτιό 4

Τους τελευταίους μήνες, η Ισπανία και η Αυστρία είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος σε διάφορες εκπαιδευτικές...
Ενημερωτικό δελτιό 3

Ενημερωτικό δελτιό 3

Παρά τις προκλήσεις που υπήρχαν από την πανδημία του Covid-19, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την εφαρμογή του προγράμματος καθοδήγησης. Οι φοιτητές...

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2019-1-EL01-KA202-062953]Privacy Policy