Ενημερωτικό δελτιό 3

Παρά τις προκλήσεις που υπήρχαν από την πανδημία του Covid-19, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την εφαρμογή του προγράμματος καθοδήγησης. Οι φοιτητές που συμμετείχαν εκτίμησαν αυτή την εμπειρία, η οποία τους επέτρεψε να γνωρίσουν καλύτερα την κουλτούρα των άλλων φοιτητών, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες και νέες φιλίες. Οι εταίροι του FEINAMC θα συνεχίσουν να προωθούν το πρόγραμμα και για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2019-1-EL01-KA202-062953]Privacy Policy