Ενημερωτικό δελτιό 4

Τους τελευταίους μήνες, η Ισπανία και η Αυστρία είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος σε διάφορες εκπαιδευτικές αρχές από τοπικά και περιφερειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα που εργάζονται με τον μεταναστευτικό πληθυσμό.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να διατυπώσουν συστάσεις. Μέσα από τη συζήτηση τονίστηκε ότι η εκπαιδευτική ένταξη εξαρτάται από άλλα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία και παράγοντες και, ως εκ τούτου, απαιτείται μια σφαιρική ανάλυση κατά την αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας.

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2019-1-EL01-KA202-062953]Privacy Policy