Ενημερωτικό δελτιό 2

Πρόγραμμα καθοδήγησης

Από την αρχή του έτους, όλες οι χώρες-εταίροι (δηλαδή η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αυστρία, η Ισπανία και η Ιταλία) επέλεξαν τέσσερα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να συνεργαστούν για το πρόγραμμα καθοδήγησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική σχέση της καθοδήγησης, ένας μέντορας, ο οποίος είναι καλά ενσωματωμένος στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, αντιστοιχίζεται με έναν καθοδηγούμενο. Ο στόχος είναι να βοηθηθούν οι νεοαφιχθέντες μετανάστες σε εκπαιδευτικό και πολιτισμικό επίπεδο να αισθανθούν ενταγμένοι.

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2019-1-EL01-KA202-062953]Privacy Policy