• Αρχική
  • Νέα
  • FEINAMC | Επιτυχείς δράσεις για την ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση

FEINAMC | Επιτυχείς δράσεις για την ένταξη των παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην εκπαίδευση

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2019-1-EL01-KA202-062953]Privacy Policy