Νέα

Ενημερωτικό δελτιό 3

Ενημερωτικό δελτιό 3

Παρά τις προκλήσεις που υπήρχαν από την πανδημία του Covid-19, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την εφαρμογή του προγράμματος καθοδήγησης. Οι φοιτητές...
Ενημερωτικό δελτιό 2

Ενημερωτικό δελτιό 2

Πρόγραμμα καθοδήγησης Από την αρχή του έτους, όλες οι χώρες-εταίροι (δηλαδή η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αυστρία, η Ισπανία και...
Ενημερωτικό δελτιό 1

Ενημερωτικό δελτιό 1

Σχετικά με το έργο Από την αρχή του έτους, όλες οι χώρες-εταίροι (δηλαδή η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αυστρία, η...

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2019-1-EL01-KA202-062953]Privacy Policy