Νέα

Ενημερωτικό δελτιό 4

Ενημερωτικό δελτιό 4

Τους τελευταίους μήνες, η Ισπανία και η Αυστρία είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του προγράμματος σε διάφορες εκπαιδευτικές...
Ενημερωτικό δελτιό 3

Ενημερωτικό δελτιό 3

Παρά τις προκλήσεις που υπήρχαν από την πανδημία του Covid-19, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε την εφαρμογή του προγράμματος καθοδήγησης. Οι φοιτητές...

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. [Αριθμός έργου: 2019-1-EL01-KA202-062953]Privacy Policy